หญิงขี้เกียจกับเตียงที่อบอุ่น

การวางเฉยเป็นมารยาทที่ดี แต่มากนักมักเป็นคนลับลมคมใน

ผู้ที่สามารถควบคุมความโกรธไว้ได้ เป็นผู้มีปัญญายอดเยี่ยม

การทำงานอย่าเอาแต่ทิฐิของตน ต้องเข้าใจเหตุผลของงาน

อารมณ์โกรธเข้าประตูหน้า สติปัญญาก็โผออกประตูหลัง

เมื่ออยากจะรู้ความในใจเขา ต้องฟังเขาพูด

ถอยสักก้าว ทะเลดูกว้าง ท้องฟ้าสดใส

คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย

ผู้ให้ไม่หวังผล ผู้รับไม่ควรลืม

ใคร่ครวญต้องช้า ๆ ลงมือทำต้องรวดเร็ว

ยามรุ่งเรืองไม่ประมาท ยามตกยากต้องอดทน

คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากเก็บไว้ในใจ

คนรักของเพื่อน อย่าได้รังแกล่วงเกิน

ปัจจุบันละเลยเรื่องเล็กน้อย ภายหน้าเสียใจอย่างใหญ่หลวง

หญิงขี้เกียจกับเตียงที่อบอุ่น ย่อมแยกจากกันยาก

การกล่าววาจากระทบผู้อื่น เหมือนคมมีดกรีดหัวใจ

ผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

มารยาทดีงามต่อคน เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด

ภายใต้ฟ้าไม่มีสิ่งใดมาก สำหรับผู้มีใจพากเพียร

คุณความดีคือเว้นจากการทำบาป และยังไม่คิดจะทำบาปอีกด้วย

กิจกรรมทั้งมวล ความซื่อสัตย์สำคัญที่สุด

ความมัธยัสถ์เป็นหนทางแห่งความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่

ไม่มีสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จ หากมีความขยันอดทน

ขอให้ทุกคนจงสดับ อย่าได้ไม่รู้จักประมาณตน

รายได้น้อย รายจ่ายมาก ยังให้ทุกข์ได้ทั้งชีวิต

ความโกรธทำให้ตนเองรับทุกข์ทรมาน

คนโง่เท่านั้นมักอวดตนเป็นคนฉลาด

ความรู้ทำให้รู้จักถ่อมตน ไร้ความรู้ทำให้จองหองอวดดี "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น