การปฏิบัติตามแนวชีวจิต

จะมุ่งไปในด้านการสร้างสุขภาพกายและใจก่อน

โดยการใช้ อาหารสุขภาพ

การใช้เครื่องอุปโภคที่มาจากธรรมชาติ

หรือใกล้กับธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ในขณะเดียวกัน ชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ

คือใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์และเรียบง่าย

และโดยเหตุที่สังคมได้เปลี่ยนไป ยึดเรื่องวัตถุนิยมมากเหลือเกิน จึงควรพยายามละเรื่องวัตถุนิยมให้มากที่สุดที่จะมากได้ สิ่งไหนที่จะเปรียบความหลงผิดของสังคมได้ก็ให้เปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็อย่าไปยึดติดกับสังคมนั้น

ชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาติ
จะเป็นชีวิตที่มีอายุยืน แข็งแรง มีความสุข สดชื่นตลอดเวลา

ชีวิตในสังคมปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้น
บางคนอาจจะอายุยืน
แต่สุขภาพของเขาอ่อนแอ เจ็บป่วยออดแอด
ร่างกายเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ทรมาน
สมองและสติปัญญาไม่สมประกอบ ความจำเลอะเลือน
นี่ไม่ใช่อายุยืนตามทัศนะของชีวจิต

เมื่อมีการปฏิบัติทางกายแล้ว ก็ต้องมีการปฏิบัติทางใจด้วย
ในด้านจิตใจ เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือความสงบ ความสงบทางกายซึ่งอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัย
จะทำให้เกิดความสงบทางใจ
เกิดปัญญามองเห็นสัจธรรมของโลกและชีวิต

จุดสูงสุดของสัจธรรมนี้คือความหลุดพ้น
ซึ่งแต่ละคนย่อมมีหนทางและแนวทางเป็นของตนเอง ชีวจิตสัญญาไม่ได้ว่าเราจะพาคุณไปถึงจุดนี้
แต่เราสัญญาได้ว่าถ้าคุณปฏิบัติตามแนวของชีวจิต ชีวจิตจะเป็นผู้เปิดประตูซึ่งนำไปสู่ความหลุดพ้นอันนี้
ประตูชีวจิตจะเป็นผู้นำคุณได้ง่ายกว่าที่อื่น
แต่เมื่อคุณเข้าประตูไปแล้ว
ก็อยู่ที่ตัวคุณเองว่า
คุณจะเดินไปถึงความหลุดพ้นนั้นได้เร็วช้าประการใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น